วันจันทร์ที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2556

สถานที่ท่องเที่ยวอำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

 

 
 
 
อนุสาวรีย์พ่อขุนผาเมือง
        ตั้งอยุ่บริเวณสี่แยกพ่อขุนผาเมือง(สี่แยกหล่มสัก) พระรูปทำด้วยโลหะในอริยบทยืน  พระหัตถ์ขวาทรงดาบปักลงดิน พระหัตถ์ซ้ายชี้ลงพื้น  พ่อขุนผาเมือง (เจ้าเมืองราด) ผู้ทรงร่วมสถาปนาราชอาณาจักรสุโขทัยเมื่อประมาณพุทธศตวรรษที่ 18 ได้ทรงร่วมมือกับพ่อขุนบางกลางหาวเจ้าเมืองบางยาง พระสหาย นำไพร่พลทำสงครามขจัดอำนาจการปกครองของขอมให้พ้นจากดินแดนสุโขทัย และได้ทรงสถาปนาพ่อขุนบางกลางหาวขึ้นเป็นกษัตริย์ครองกรุงสุโขทัย ถวายพระนามว่า " ศรีอินทราบดินทราทิตย์"
 
 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น