วันจันทร์ที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2556

สถานที่ท่องเที่ยวอำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

 

 
 
 
อนุสาวรีย์พ่อขุนผาเมือง
        ตั้งอยุ่บริเวณสี่แยกพ่อขุนผาเมือง(สี่แยกหล่มสัก) พระรูปทำด้วยโลหะในอริยบทยืน  พระหัตถ์ขวาทรงดาบปักลงดิน พระหัตถ์ซ้ายชี้ลงพื้น  พ่อขุนผาเมือง (เจ้าเมืองราด) ผู้ทรงร่วมสถาปนาราชอาณาจักรสุโขทัยเมื่อประมาณพุทธศตวรรษที่ 18 ได้ทรงร่วมมือกับพ่อขุนบางกลางหาวเจ้าเมืองบางยาง พระสหาย นำไพร่พลทำสงครามขจัดอำนาจการปกครองของขอมให้พ้นจากดินแดนสุโขทัย และได้ทรงสถาปนาพ่อขุนบางกลางหาวขึ้นเป็นกษัตริย์ครองกรุงสุโขทัย ถวายพระนามว่า " ศรีอินทราบดินทราทิตย์"
 
 

งานประจำปีอำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์


 งานเส็งกลอง ล่องโคมไฟ ไหว้พ่อขุนผาเมือง (ททท.)

          จังหวัดเพชรบูรณ์ กำหนดจัดงาน "งานเส็งกลอง ล่องโคมไฟ ไหว้พ่อขุนผาเมือง" ณ บริเวณลานอนุสาวรีย์พ่อขุน ผาเมือง อำเภอหล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม – 2 มกราคม ของทุกปี   งานนี้เป็นประเพณีของชาวหล่มสักมาช้านาน โดยจะมีการ "ตีกลอง" หรือ "เส็งกลอง" พร้อมการปล่อยโคมไฟ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา และสักการะบูชาดวงวิญญาณพ่อขุนผาเมือง วีรกษัตริย์และเทิดเกียรติผู้ร่วมสร้างชาติไทย

          พ่อขุนผาเมือง เจ้าเมืองราด (สันนิษฐานว่าเป็นอำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ในปัจจุบัน) เป็นโอรสของพ่อขุนศรีนาวนัมถม ผู้นำชนเผ่าไทยกลุ่มหนึ่ง ในพุทธศตวรรษที่ 17) ยุคที่อาณาจักรขอมแผ่ขยายเข้ายึดชุมชนคนไทย ที่อยู่ภายใต้การปกครองของพ่อขุนศรีนาวนัมถม ต่อมาพ่อขุนผาเมือง ร่วมกับพระสหาย คือพ่อขุนบางกลางหาว เจ้าเมืองบางยาง (สันนิษฐานว่าเป็นอำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลกในปัจจุบัน) เข้าตียึดเมืองคืนจากขอมได้ และได้สถาปนาเมืองสุโขทัยขึ้นเป็นราชธานี พร้อมกับสถาปนาพ่อขุนบางกลางหาวเป็น "พ่อขุนศรีอินทราทิตย์"

          ปฐมบรมกษัตริย์ราชวงศ์พระร่วง ปกครองเมืองสุโขทัย เนื่องจากพ่อขุนผาเมืองเป็นเขยของขอม ท่านได้เสียสละให้พระสหาย คือพ่อขุนบางกลางหาว ให้ขึ้นเป็นกษัตริย์ปกครองคนไทย ด้วยเหตุนี้ชาวหล่มสักได้สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และเคารพบูชายกย่องเชิดชูในวีรกรรมความกล้าหาญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือความเสียสละของพ่อขุนผาเมือง จึงพร้อมใจกันจัดงานนี้ขึ้นมาเป็นประจำทุกปี       
 
          สำหรับกิจกรรมสำคัญภายในงานประกอบด้วย พิธีบวงสรวงดวงวิญญาณของพ่อขุนผาเมือง, ขบวนพาข้าวน้อย การจัดประกวดเส็งกลอง หรือการแข่งขันตีกลองรูปแบบต่างๆ, การรับประทานอาหารตามประเพณีพาข้าวหย่อง ในลักษณะแบบขันโตก พร้อมชมการแสดงละครองประวัติศาสตร์ประกอบเรื่อง "พ่อขุนผาเมือง" 

          นอกจากนี้ ยังมีมหรสพอีกมากมาย การจำหน่ายสินค้าทางการเกษตร สินค้าเด่นชุมชน, งานราตรีนุ่งซิ่น กินข้าวแลง แยงพลุงาม, ประกวดล่องโคมไฟ ประกวดร้องเพลงลูกทุ่งหางเครื่อง, การแสดงแมงตับเต่า การแสดงวัฒนธรรมไทยหล่ม ฯลฯ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ที่ว่าการอำเภอหล่มสัก โทรศัพท์ 056-701-115 และ ททท. สำนักงานพิษณุโลก โทรศัพท์ 055-252-742-3

สินค้า OTOP อำเภอหล่มสัก

 
ถั่วสมุนไพร เพชรบูรณ์
จุดเด่นของผลิตภัณฑ์ถั่วสมุนไพร มีรสชาติหอมสมุนไพร กรอบ ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน มาตรฐานเลขที่ มผช.157/2546 วันที่ 22 พฤศจิกายน 2549 และได้รับการคัดสรรระดับประเทศ ระดับสี่ดาว ปี 2553
 
กลุ่มผู้ผลิต  กลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านปากดุก
สถานที่ผลิต  เลขที่ 97 หมู่ที่ 7 ตำบลปากดุก อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
ประธานกลุ่ม  นางเนาวนุช แป้นเพชร
ประวัติความเป็นมา ถั่วลิสงในเขตอำเภอหล่มสัก จะนิยมปลูกอยู่แถวๆ บ้านห้วยระหงษ์ - บ้านวังยาว ตำบลปากช่อง อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ซึ่งเป็นเขตติดต่อกับตำบลปากดุก ซึ่งเป็นที่ตั้งของกลุ่มสตรีสหกรณ์ การแปรรูปถั่วลิสง สมัยแต่ก่อนดั้งเดิมมีการแปรรูปไม่หลากหลาย นิยมนำมาต้ม คั่วและทอด ชาวบ้านนิยมรับประทานถั่ว เพราะรู้ว่ามีวิตามิน ทางกลุ่มจึงได้นำเอาภูมิปัญญาดั้งเดิมของคนแต่ก่อนในการเก็บรักษาและถนอม อาหารโดยนำมาปรับปรุงผสมผสานเพิ่มเติมในสมุนไพรในท้องถิ่นเข้าไป ได้แก่ หัวหอม ใบมะกรูด ขิง มาผสมตามสูตร เป็นการเพิ่มรสชาติ และมีกลิ่นหอมของสมุนไพรเป็นที่นิยมของคนทั่วไป
มาตรฐานและรางวัลที่ได้รับ
1.ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน มาตรฐานเลขที่ มผช.157/2546 วันที่ 22 พฤศจิกายน 2549
2.ได้รับทะเบียนอาหาร (อย.) เลขที่ 67-2-00549-2-0002 ลงวันที่ 3 มกราคม 2550
3.ได้รับการคัดสรรระดับประเทศ ระดับสี่ดาว ปี 2553
วัตถุดิบ 1.ถั่วลิสง 5 กิโลกรัม 2.หอมแดงซอย 3 กิโลกรัม 3.ใบมะกรูดฉีก 3 ขีด 4.ขิงซอย 3 กิโลกรัม 5.งาขาว ½ กิโลกรัม 6.น้ำมันพืช 7.น้ำตาลทราย 2 ถ้วยตวง 8.เกลือ 1 ช้อนโต๊ะ
ขั้นตอนการผลิต
1.ใส่น้ำมันลงในกระทะ ใช้ไฟปานกลาง ทอดถั่งลิสง ขิงซอย หอแดงซอย ใบมะกรูดฉีกให้สุก เหลืองกรอบ
2.คั่วงาให้สุกเหลือง
3. ใส่น้ำลงในกระทะ 1 ถ้วยตวง น้ำตาลทราย 2 ถ้วยตวง เกลือ 1 ช้อนโต๊ะ เคียวจนเป็นยางมะตูมใส่ส่วนผสมที่ทอดไว้ลงไปคลุกให้ทั่ว
4.บรรจุในถุง เตรียมจำหน่าย
แหล่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์ 
- จำหน่าย ณ ที่ทำการกลุ่ม 97 ม. 7 ตำบลปากดุก อำเภอหล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110 โทร 08-4821-0194 และ 0-5675-6285
- ออกร้านในงานแสดงสินค้า หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ งาน OTOP สัญจร และงานแสดงสินค้าที่หน่วยงานราชการและเอกชนจัด
- ขายส่งโรงเรียน โรงพยาบาล
- มีผู้เข้ามาศึกษาดูงานสม่ำเสมอ และได้รับการประชาสัมพันธ์ทางวิทยุ ชุมชน และโทรทัศน์
- จัดแสดงและจำหน่ายสินค้าในงาน KBO ปี 2552 ที่อิมแพคเมืองทองธานี
- ราคา เป็นกิโลกรัม ส่ง 180 บาท ขายปลีก 200 บาท ใส่ถุง 1 ขีด ขายส่ง ราคา 16 บาท ขายปลีกราคา 20 บาท ครึ่งขีด ขายส่ง ราคา 8 บาท ขายปลีกราคา 10 บาท

วันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2556

ร้านอาหารขึ้นชื่ออำเภอหล่มสัก

 
ร้านอาหาร ไดโว่ จังหวัดเพชรบูรณ์
ที่อยู่ : 17 อาคาร ติดธนาคารทหารไทย สาขาหล่มสัก ถนนแยกทางหลวงหมายเลข 203 (หล่มสัก) - ท่าอิบุญ ตำบลหล่มสัก อำเภอหล่มสัก เพชรบูรณ์ 67110
อาหารแนะนำ เป็ดพะโล้ เต้าหู้น้ำแดง ปีกไก่เต้าเจี๊ยว
ลักษณะร้าน : ตึกแถว 3 คูหา ติดถนนถนนคชเสนีย์
 
 

อาหารขึ้นชื่อของอำเภอหล่มสัก


 
 
 
ร้านขนมจีนเสวย (ขยุ้มเจ๊แร่ หล่มสัก) เพชรบูรณ์
อาหารแนะนำ ขนมจีนน้ำยา
ที่อยู่ : 11 ซอยปฎิภาค ถนนวจี อำเภอหล่มสัก จ.เพชรบูรณ์
บรรยากาศ : ร้านสะอาดสะอ้าน ขนมจีนสีสันสดใส มีผักสดและผักต้มหลากหลายชนิด อีกทั้งเครื่องเคียงอย่างไข่ต้มทรงพลัง และที่ไม่เหมือนร้านไหนก็คือลูกชิ้นปูทอด ไก่ทอดกรอบสมุนไพร และปลาดุกต้มที่ทางร้านบอกว่าเป็นสูตรเฉพาะ มีทั้งน้ำยาปลาช่อน น้ำพริก น้ำยาป่า น้ำสมุนไพร และน้ำยาใต้